sobota 2. mája 2009

Klubový guláš 2009

Dňa 1. mája 2009 sa konal nultý ročník Klubového guláša OM3KTY vo štvorci KN09cb, Batizovciach, QTH to OM8PG. Pri zostavení politicko-výchovného zamerania akcie, ktoré sa konalo prvý piatok v apríli v ústredí nášho rádioklubu, prisľúbili účasť všetci hamovia z OM3KTY, okrem OM8CD, ktorý mal milú povinnosť vydať dcéru (správne, nech ju vydá, prečo by sa mala mať lepšie ako my). Mnohí z tých čo sa sľúbili svojou účasťou preukázať kladný postoj k budovaniu lepšej HAM budúcnosti, však zabudli na svoju povinnosť zúčastniť sa v prvomájovom sprievode a tak sa zišlo len zdravé jadro klubu v počte 6 členov, 1 hosťujúceho člena, Stana OM8HG, ktorí zahájili v čase 9:30 svoju plánovanú činnosť. Niečo z priebehu udalosti je možné vidieť na nasledovných obrázkoch.


Palo OM8PG a Rudo OM3DA pri zakladaní nultej vatrySpolu to zvládneme.
Z ľava Jano OM8CW, Palo OM8PG a Rudo OM3DA

Aby deň neubehol len tak, je potrebné k tomuto dňu prispieť aj nejakou prácou. Keďže stožiar pre 3-bander doslúžil, dáme ho dole aj so smerovkou.


Tak toto musíme dať dole tak aby to ANT prežila


Rudo OM3DA a Jano OM8CW pri príprave


Medzičasom kontrola hlavného predmetu našej činnosti


Nakoniec to doslovne dopadlo dobre až na ten ohnutý reflektor.

Uskutočnila sa aj operačná schôdza na ktorej sa rozobrali plány do budúcnosti (určite Poľný deň ako vždy), na ktorej bolo konštatované, že zme síce pripravený na 100%, ale poriadnému súhamovi to nestačí a my sa pripravíme na 150%.

Došlo vedenie - vľavo Kurt OM8AA. O dôležitosti jeho účasti vypovedá aj prítomnosť člena ochranky REXy.

Členovia operačnej schôdze. Zľava Rudo OM3DA, Vojto OM3WVV, Kurt OM8AA a Jano OM8CW


Ešte posledná kontrola pred ukončením operácie.


A tu je výsledok.


Ani na mládež sa nezabudlo. Jeden z najmladších členov rádioklubu, Jano OM3CW (44) odovzdáva svoje životné skúsenosti našej iskričke, najmladšej YL OM8PG's. "Raz si hore a raz zas dole", ako v živote tak aj v rádioamatérstve.


Vojto OM3WVV. O tom, že to stálo za to, svedčí spokojný výraz jeho tváre.

Záver a zhodnotenie:
Záverom bolo konštatované, že akcia splnila svoj účel, prispela k rozvoju rádioamatérstva v Poprade minimálne tým, že zúčastnení boli v pohode a dobre sa bavili. Neboli zaznamenané žiadné úrazy ani prípadné straty na životoch, všetci došli domov OK, nikomu nebolo zle ani z gulášu a ani z prostriedkov pitného režimu. Všetkým zúčastneným ďakujeme za učasť na guláši, OM8PG im osobitne ďakuje za pomoc pri deinštalácii ANT a tešíme sa na ďalšiu klubovú akciu.

S pozdravom, Vysielaniu česť !

Poďakovanie:
Za pekné foto ďakujeme Vojtovi OM3WVV.1 komentár: